top of page

Taalstoornissen

Taalstoornissen

Een taalontwikkelingsstoornis is een stoornis in de ontwikkeling van de taalvaardigheden van een kind. De normale taalontwikkeling verloopt volgens verschillende stadia die samenhangen met de leeftijd. Wanneer een kind alle stadia normaal doorloopt, maar langer doet over elk stadium, spreken we van een vertraagde taalontwikkeling. Wanneer een kind de stadia niet normaal doorloopt, spreken we van een afwijkende taalontwikkeling.

We spreken van een primaire taalontwikkelingsstoornis wanneer de taal een vertraagd of afwijkend verloopt vertoont....

Spraakklankstoornissen

Bij spraakklankstoornissen worden specifieke klanken of klankcombinaties verkeerd uitgesproken, vervangen door andere klanken of niet uitgesproken. Er is sprake van een spraakklankstoornis bij kinderen als de articulatie afwijkt in vergelijking met die van leeftijdsgenootjes.

 

Onze logopediste is gespecialiseerd in spraakontwikkelingsdyspraxie (SOD). Bij kinderen die het taalsysteem nog verwerven....

Spraakklank

Stoornissen

Taalstoornissen

Taalstoornissen

Een taalontwikkelingsstoornis is een stoornis in de ontwikkeling van de taalvaardigheden van een kind. De normale taalontwikkeling verloopt volgens verschillende stadia die samenhangen met de leeftijd. Wanneer een kind alle stadia normaal doorloopt, maar langer doet over elk stadium, spreken we van een vertraagde taalontwikkeling. Wanneer een kind de stadia niet normaal doorloopt, spreken we van een afwijkende taalontwikkeling.

We spreken van een primaire taalontwikkelingsstoornis wanneer de taal een vertraagd of afwijkend verloopt vertoont....

Leerstoornissen

Leerstoornissen

Sommige kinderen ondervinden op school moeilijkheden met lezen, spellen en/of rekenen. Soms gaat het over een achterstand die weer ingehaald kan worden. We spreken dan over leerproblemen. Dit kan gaan om problemen bij het automatiseren, maar ook bij het aanleren van vaardigheden of technieken. Bij andere kinderen blijven deze problemen hardnekkig voortduren, ook na intensieve begeleiding.

 

We spreken dan over een echte leerstoornis. Dyslexie is een leerstoornis die zich uit in ernstige lees- en/of schrijfproblemen. De automatisatie van lezen en/of spellen verloopt zeer moeizaam, want de letter- en woordherkenning komen maar niet op gang. Bij dyslexie blijft het lezen en schrijven moeilijk tot in de volwassenheid.

bottom of page