top of page

Intakegesprek

Tijdens een intakegesprek worden de anamnesegegevens en de hulpvraag in kaart gebracht. Bij kinderen gebeurt dit met de ouders, het kind is niet aanwezig. Tijdens het gesprek proberen we een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van het kind zijn ontwikkeling en evolutie. De hulpvraag wordt in kaart gebracht en er wordt gepeild naar de verwachtingen van de ouders en het kind. Daarna wordt beslist of onderzoek al dan niet wenselijk is. Indien de hulpvraag niet binnen de werking van het Klavertje past , wordt naar een zinvolle

doorverwijzing gezocht.

Onze logopedisten zijn niet-geconventioneerd.

 

Indien er aan een aantal voorwaarden voldaan is, heeft het kind recht op een

terugbetaling vanuit het Riziv.

 

In andere gevallen is er vaak een terugbetaling via aanvullende

verzekering vanuit uw mutualiteit mogelijk.

Onze kinesitherapeuten zijn niet-geconventioneerd. 

Honoraria en mogelijke terugbetalingen vanuit het Riziv of via de aanvullende verzekering worden

steeds tijdens het intakegesprek toegelicht.

bottom of page