top of page

Diagnostiek of Onderzoek

Een onderzoek omvat steeds 3 elementen :

kwantitatieve en kwalitatieve gegevens, aangevuld met observatiegegevens,

komende uit de onderzoek met het kind of komende vanuit oudervragenlijsten of schoolvragenlijsten.

 

Kwantitatieve gegevens : hoeveel fouten maakt het kind? Dit leidt meestal tot het bepalen van een beheersingsniveau. Waar situeert het kind zich ten opzichten van de normgroep en de leeftijdsgenootjes?

 

Kwalitatieve gegevens ; welke soort fouten komen er voor?

 

Observatiegegevens : hoe werkt het kind? Hoe komt het kind door? Is het kind snel afgeleid? Raakte het kind snel ontmoedigd?

bottom of page