top of page

Fijne & Grove Motoriek

Wanneer kinderen motorische moeilijkheden ondervinden op gebied van de grove en fijne motoriek kan een psychomotorische begeleiding helpen.

 

De motorische vaardigheden die bij de kinderen moeilijk verlopen zoals problemen met evenwicht, springen, balvaardigheid,… worden tijdens de therapie gestimuleerd, aangeleerd en geautomatiseerd op een speelse manier met

allerlei materialen.

Fijne & Grove

Motoriek

Kinesitherapie (Psychomotoriek)

Kinesitherapie (Psychomotoriek)

Bij groepspraktijk Het Klavertje zijn de kinesitherapeuten gespecialiseerd in het psychomotorisch behandelen van kinderen en jongeren met allerlei leer- en ontwikkelingsproblemen.

Binnen de psychomotoriek richten zij zich vooral op de ontwikkeling van het kind in zijn totaliteit. De basis hierbij is de relatie tussen het denken en voelen (psyche) en het bewegen (motoriek). De

behandeling richt zich in eerste instantie binnen de fijne en grove motorische ontwikkeling. Ook voor het trainen van de schrijfmotoriek, de visueel ruimtelijke vaardigheden en concentratie kan je bij onze kinesitherapeuten terecht.

Naast de individuele begeleiding van kinderen worden er ook groepslessen gegeven voor Wobbelturnen en voor typlessen (2hands4kids).

Wanneer je je kind aanmeldt voor één van bovenstaande moeilijkheden bij onze kinesitherapeuten, zullen zij eerst een onderzoek via een niveaubepaling uitvoeren, waarna er een

verslaggeving volgt met daarin een behandelplan. Alle verzorgers van het kind worden bij de therapie betrokken (bv. ouders, grootouders, school, ondersteuningsnetwerk, …) zodat iedereen

de psychomotorische ontwikkeling van het kind éénvormig kan stimuleren.

Schrijfmotoriek

Schrijfmotoriek

Sommige kinderen vertonen en ondervinden problemen met de schrijfmotoriek. Ze werken met een krampachtige pengreep, hebben problemen met het schrijftempo, het correct vormen van de

schrijfletters en letterverbindingen.

Tijdens de schrijftherapie wordt er steeds gestart met het aanleren van een correcte pengreep en goede schrijfhouding. Vervolgens wordt er overgegaan naar het aanleren van de voorbereidende schrijfvormen, een correcte lettervorming en letterverbindingen.

Bij sommige kinderen blijft de schrijfmotoriek en het schrijftempo ondanks de training en aangeboden hulpmiddelen zeer moeilijk verlopen. Dit is vaak zo bij kinderen met dysgrafie, DCD

(dyspraxie) en dyslexie.

Hierbij kan het noodzakelijk zijn om deze kinderen blind te leren typen via de methode

2hands4kids.

Visueel-Ruimtelijke Vaardigheden

Stoornissen in de ruimtelijke oriëntatie en het ruimtelijk inzicht kunnen aan de basis liggen van leermoeilijkheden zoals dyslexie, dyscalculie en dyspraxie. Kinderen met leermoeilijkheden beheersen de ruimtelijke begrippen onvoldoende of kunnen zich

slecht oriënteren in de ruimte. Hierdoor ondervinden ze vaak problemen met het zien van details, richtingen en verschillen waardoor ze bijvoorbeeld letters en cijfers binnen woorden en getallen omwisselen.

De ruimtelijke oriëntatie is het vermogen zich een voorstelling te vormen van objecten in 2 of 3 dimensies....

Visueel-Ruimtelijke Vaardigheden

Aandacht & Concentratie

Aandacht & Concentratie

Aandacht/concentratie is een moeilijk te definiëren concept. Het is essentieel voor allerhande cognitieve functies zoals schoolse vaardigheden, geheugen en planning. Er is sprake van concentratiemoeilijkheden indien een kind zijn aandacht niet of niet intensief genoeg op een bepaalde prikkel kan richten. Ernstige concentratieproblemen zijn vaak kenmerkend voor kinderen met AD(H)D en DCD (dyspraxie) maar ook bij kinderen met leermoeilijkheden zoals dyslexie en dyscalculie kunnen er aandachtsproblemen optreden.

Tijdens de therapie wordt er vooral gewerkt rond het aanleren van een goede structuur via de Beren van Meichenbaum en specifieke programma’s rond concentratie. Op deze manier trachten

we hen via specifieke oefeningen een goede werkhouding aan te leren waardoor ze nauwkeuriger en minder impulsief leren werken. Op deze manier trachten we dan de volgehouden aandacht te

versterken.

Typcursus (2hands4kids)

Kinderen die moeite hebben met de fijne motoriek, kinderen met ADHD, ASS, dyspraxie (DCD) of zelfs dyslexie hebben het vaak heel moeilijk om te schrijven. Typen kan daarbij een hulpmiddel zijn, maar een klassieke dactylocursus is vaak te moeilijk en gaat te snel.

2hands4kids-

 

Typen heeft een unieke aanpak, waardoor het voor kinderen met handvaardigheidsproblemen gemakkelijker wordt om blind te leren typen. Kinderen leren in groepjes van vier, via versjes typen.

Typcursus

(2hands4kids)

DCD (Development Coördination Disorder)

DCD

(Development Coördination Disorder)

Kinderen met DCD vertonen een ontwikkelingsstoornis in de motorische coördinatie. Dit uit zich vaak thuis en op school met problemen bij het uitvoeren van taken die motorische vaardigheden

vereisen. Ze bewegen onhandig, stuntelig en moeizaam. Ze knoeien met het eten, zijn langzaam bij het aan- en uitkleden, hebben moeite met turnen, balspelen, met evenwicht en reactiesnelheid.

Ze blijken opvallende en blijvende moeilijkheden te hebben met grove, fijne en schrijfmotorische vaardigheden. Het motorisch proces bij hen is verstoord en vertraagd....

Wobbelturnen

Let’s Wobbel!!

Tijdens het Wobbelturnen maken we gebruik van een Wobbel/Wobbelboard, een beukenhouten balansbord, dat op een speelse wijze het evenwicht, lichaamsbewustzijn, kracht, spel en

creativiteit vergroot. De Wobbel komt van oorsprong uit de Waldorf-scholen en is CE gekeurd tot 200kg waardoor jong en oud er plezier op kan beleven.

De Wobbel stimuleert in het spel en gebruikt de balans en de kracht. Het bord ondersteunt op een speelse maar zeer doeltreffende manier het lichaamsbewustzijn en het evenwicht. Door het gebruik van de Wobbel kunnen gericht spiergroepen worden versterkt en gestrekt.

Meer info vind je op www.wobbel.eu

Een les Wobbelturnen bestaat uit een mix van turnoefeningen en lichaamshoudingen, relaxatie- oefeningen en bewegingsspelletjes. Helemaal op maat voor kinderen van 4 tot 7 à 8  jaar.

Wobbelturnen

bottom of page