top of page

Therapie of Behandeling

Bij kinderen wordt op een zo speels mogelijk manier direct therapeutisch gewerkt. De frequentie en duur van de therapie is afhankelijk van de problematiek en kan aangepast worden in de tijd. Ouders worden nauw betrokken bij de therapie. Vorderingen worden regelmatig besproken. Korte opdrachten of oefeningen voor thuis worden meegegeven zodat de kinderen thuis kunnen oefenen. Onze therapeuten werken zo optimaal mogelijk samen met de school en andere (para- )medici.

 

Soms is indirecte therapie aangewezen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij erg jonge kinderen met spraak- en taalstoornissen. De ouders worden dan via coaching, online webinars of aangeboden cursussen in onze webshop, opgeleid tot co-therapeuten, alvorens later met directe therapie te kunnen starten.

bottom of page