top of page
Wendy Brams.JPG

Coördinator logopedie
Expertise : spraak - taal - leerstoornissen

Wendy Brams

Onze coördinator logopedie heeft een hart voor kleuters en kinderen. Wendy behandelt reeds meer dan 20 jaar kindjes met spraak- en taalstoornissen. Daarnaast geeft ze met passie logopedische therapie aan de jongste kindjes met leerstoornissen (lezen, spellen en rekenen). Naast therapie geeft ze ook cursussen en ouderbegeleidingen en verzorgt ze de online leeromgeving van de praktijk en staat ze in voor de Instagram pagina van de praktijk.. Ook na een diagnose kunnen ouders en kinderen bij haar terecht voor psycho-educatie.

Wendy studeerde in 1998 af als logopedist aan Thomas More Antwerpen. Daarnaast behaalde ze in 2000 haar diploma Bachelor Communicatie aan Plantijn Hogeschool.  In 2009 startte ze Praktijk Het Klavertje in Edegem.

Je kan bij haar terecht voor :

 • Taalstoornissen en ontwikkelingsdysfasie

 • Leerstoornissen : dyslexie (lezen en spellen) en dyscalculie (rekenen)

 • Spraakklankstoornissen  (fonologische en fonetische problemen)

 • Spraakontwikkelingsdyspraxie : SOD

 • Psycho-educatie

Specialisaties

 • Online leertraject Fonologie (Taaltoren, Janne)

 • Intensieve behandelbasis rekenen (Hilde Heuninck)

 • Talrijke opleidingen Eureka onderwijs (lezen, spellen, rekenen, taal)

 • Verschillende opleidingen rond ASS (Autisme Centraal)

 • Herkennen en behandelen van spraakklankstoornissen (Logopediepraktijk Sterk)

 • Hodson en Paden : behandeling van jonge, zeer onverstaanbare kinderen

 • Metaphon : diagnostiek en behandeling van fonologische articulatiestoornissen

 • Ultimate Play Based Speech Therapy Course

 • Aangepaste ondersteuning voor kleuters met ASS (Autisme Centraal)

 • Ouderbegeleiding bij spraak- en taalproblemen (Taalmaatjes, SIG)

 • Communicatie bij zeer jonge kinderen

 • Prompt (Prompts For Restructuring Oral Muscular Phonetic Targets)

 • SOD : Spraakontwikkelingsdyspraxie : onderzoek en behandeling (Idealogo, Veerle Waelkens, SIG)

 • Sensorische informatieverwerking : Anders kijken naar kinderen.

 • Hanen oudercursus : ‘Praten doe je met zijn tweeën’

 • Impact : Trainen van sociaal-communicatieve vaardigheden

 • CAS : Childhood Apraxia of Speech : 4 modules (Cariebertseminars)

 • De Spraakbooster (Logopediepraktijk Sterk) 

Overige Opleidingen

 • Miild Ouderschap van Nina Mouton

 • Hoogsensitiviteit bij kinderen van Hoogsensitief Ouderschap

 • Voelende mensjes van Kristien Wollants

 • Krachtig Ouderschap van Klaar Hammenecker

 • Stimuleren van communicatieve interactie en taal bij jonge kinderen met en zonder autisme

 • Module Sensorische informatieverwerking bij Autismespectrumstoornissen (Anders Kijken naar Kinderen

 • Bodymap

 • CHC-model bij intelligentiebepaling

bottom of page