Psychologie

Psychologie

Intelligentie omvat de vaardigheid om goed problemen te kunnen oplossen, goed te kunnen leren en veel te weten.

Bij een intelligentieonderzoek probeert men een beeld te krijgen van de intelligentie van een kind. Dit doen we door de prestaties na te gaan op een hele reeks subjects die verschillende cognitieve

vaardigheden meten. We bekijken dan wat het prestatieniveau op dat specifieke moment is in vergelijking met de leeftijdsgenootjes.

Een totaal IQ wordt berekend op basis van de resultaten op de verschillende cognitieve deelvaardigheden. Hoewel het totaal IQ belangrijk kan zijn, is het zeker even belangrijk om een analyse te maken van het profiel van sterke en zwakke cognitieve aardigheden.

 

Onze psycholoog hanteert het CHC-model dat is opgebouwd uit verschillende cognitieve vaardigheden. Door gebruik te maken van dit model kunnen we op een goede en onderbouwde manier een sterkte-zwakte analyse maken. Vanuit deze analyse kunnen we bekijken waar je kind goed in is en hoe we deze sterkten optimaal kunnen inzetten.

 

Daarnaast kunnen de resultaten een verklaring en hulp bieden bij leermoeilijkheden.

Iedereen is een ster en schittert op zijn eigen manier