Psychologie

Psychodiagnostiek en psychologische begeleiding

Sterkte - zwakte analyse

Wil je een duidelijk beeld van waar je kind goed in is en wat er moeilijk loopt?

Heb je nood aan concrete, goed bruikbare handvaten? 

Wil je een terugbetaling voor een logopedische therapie voor taalstoornissen?

Heb je nood aan een grondig onderzoek naar een leer – of ontwikkelingsstoornis?

Aan de hand van de nieuwe WISC – V (6- 17 jaar) of WPPSI – IV (2,5 – 7 jaar) maak ik een sterkte – zwakte analyse van je kind op. Nadien ontvangt u een uitgebreid verslag. 

Faalangst training

Heb je een onzeker kind? Niet alleen op schools maar ook op sociaal vlak? Vanaf het  4de leerjaar bied ik een online, laagdrempelige training (faalangsttraining 'Wie ben ik?') aan met tal van handvaten  en tools om je kind weerbaarder te maken.

 

Er wordt op een interactieve manier gewerkt rond de volgende thema’s:

  • Wat is faalangst?

  • Heb ik faalangst?

  • Zelfbeeld en zelfvertrouwen

  • Fixed mindset en groei mindset

  • Helpende gedachten

  • Gedachten, gevoelens en gedrag

  • Oefeningen en spelletjes

SEO inschaling

Wil je graag weten waar je kind binnen bepaalde domeinen (communicatie, emotieregulatie, angsten, …) in zijn ontwikkeling staat? Wil je graag je aanpak op je kind afstemmen? Heb je nood aan de juiste handvaten en tools?

 

Je kind is zelf niet aanwezig bij deze inschaling.

Deze inschaling kan zowel online als in de praktijk plaatsvinden. Na afloop ontvangt  u een uitgebreid verslag.

Belevingsonderzoek

Wil je graag het gedrag van je kind beter leren begrijpen? 

Hoe voelt je kind zich?

Waar is je kind mee bezig?

Hoe gaat je kind om met emotionele gebeurtenissen en spanningen? Met gevoelens van verdriet, boosheid, angst, … ? Hoe ervaart je  kind zijn school, zijn gezin, … ?

Wil je graag de juiste aanpak vinden?

Aan de hand van belevingsonderzoek tracht ik een beeld te krijgen van de beleving (gedachten, gevoelens, ervaringen, herinneringen, …) van je kind.

Afhankelijk van de  leeftijd van je kind wordt er gebruik gemaakt van tekeningen, (spel)observaties, vragenlijsten, …

Iedereen is een ster en schittert op zijn eigen manier